ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ولایتی

لغت‌نامه دهخدا

ولایتی . [ وَ / وِ ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به ولایت . اهل شهرستان (به جز پایتخت ). (فرهنگ فارسی معین ).
- لهجه ٔ ولایتی ؛ لهجه ای که مردم شهرستان بدان تکلم کنند. (فرهنگ فارسی معین ).
- هم ولایتی ؛ هم شهری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ