ترجمه مقاله

وفس

لغت‌نامه دهخدا

وفس . [ وَ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز دهستان وفس بخش وفس شهرستان اراک . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله