ترجمه مقاله

وفس

لغت‌نامه دهخدا

وفس . [ وَ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش وفس اراک با چهار قریه و 6670 تن سکنه . زبان اهالی وفس تاتی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله