ترجمه مقاله

وفز

لغت‌نامه دهخدا

وفز. [ وَ / وَ ف َ ] (ع اِمص ، اِ) شتابی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || شتاب . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). ج ، اوفاز. (منتهی الارب ) (آنندراج ).وفاز. (از المنجد). رجوع به وفض شود. || جای بلند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقاله