ترجمه مقاله

وشگنه

لغت‌نامه دهخدا

وشگنه . [ وَ گ َ ن َ / ن ِ ] (اِ) وشکنه . آلت تناسل . (برهان ). رجوع به وشکنه و شنگه شود.
ترجمه مقاله