ترجمه مقاله

وشته

لغت‌نامه دهخدا

وشته . [ ] (اِخ ) دهی جزو دهستان وسط بخش طالقان شهرستان تهران . کوهستانی وسردسیری است . سکنه ٔ آن 667 تن . آب آن از چشمه و رودخودکاوند و محصول آنجا غلات دیمی و آبی ، سیب زمینی ، میوه جات مختلفه و شغل اهالی زراعت است . عده ای برای تأمین معاش به مازندران رفته و برمیگردند. صنایع دستی آنان گلیم ، جاجیم و کرباس بافی است . بنای امامزاده یوسف در مزرعه ٔ بادامستان این ده از ابنیه ٔ قدیمی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقاله