ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وجوهات

لغت‌نامه دهخدا

وجوهات . [ وُ ] (ع اِ) ج ِ وجوه . در تداول آنچه از مال زکوة و خمس و رد مظالم به مجتهدین خاصه با علم آنان برند و او آن را به مستحقین قسمت کند و آن را وجوهات بریه نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ