ترجمه مقاله

وثیب

لغت‌نامه دهخدا

وثیب . [ وَ ] (ع مص ) وثب . وثبان . وثوب . وثاب . برجستن . (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ). جهیدن و برخاستن و ایستادن . (اقرب الموارد). || نشستن ، در لغت حمیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به وثب و وثاب شود.
ترجمه مقاله