ترجمه مقاله

وایل

لغت‌نامه دهخدا

وایل . [ ] (اِخ ) قریه ای است در سه فرسخی سیستان . (از یادداشت های مرحوم دهخدا).
ترجمه مقاله