ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واگویه

لغت‌نامه دهخدا

واگویه . [ ی َ / ی ِ ] (اِمص مرکب ) بازگفتن حرف شنیده را. (غیاث اللغات ). سخن شنیده را بازگفتن . (ناظم الاطباء). تکرار قولی . بازگو. تکرار سخنی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ