ترجمه مقاله

وازیمال

لغت‌نامه دهخدا

وازیمال . (اِخ ) دهی است از دهستان گیلخواران در بخش مرکزی شهرستان شاهی در 10 هزارگزی جنوب غربی جویبار. کنار راه شوسه ٔ جویبار به شاهی واقع است . محل آن جلگه است و هوای آن معتدل و مرطوب است و 85 تن سکنه دارد. از آب رودخانه ٔ تالار مشروب میشود. محصول آنجا برنج ، پنبه ، غلات ، صیفی ، کنجد، کنف و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
ترجمه مقاله