ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وار

لغت‌نامه دهخدا

وار. (اِخ ) ناحیه ای است در جنوب فرانسه و از پروانس استان جنوبی فرانسه و چند ولایت و شهرستان تولون مرکب است و 413000 تن سکنه دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ