ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وار

لغت‌نامه دهخدا

وار. (اِخ ) دهکده ای است از دهستان خرورق واقع در بخش حومه ٔ شهرستان خوی و در 14 هزارگزی خوی و 7 هزارگزی جاده شوسه ٔ خوی به سیه چشمه . در دامنه ٔ کوه واقع و منطقه ای معتدل است و 955 تن سکنه دارد. آب آن از رود الند تأمین میشود و محصول آن غلات و توتون و زردآلو و کرچک و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنها جاجیم بافی است . راه ارابه رو دارد و در تابستان میتوان با اتومبیل به آنجا رفت . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ