ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وار

لغت‌نامه دهخدا

وار. (اِخ ) نهری است سیلابی در فرانسه که از نواحی آلپ ماریتیم سرچشمه میگیرد و پوزه تنیه را آبیاری میکند و به مدیترانه میریزد و 135 هزار گز طول دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ