ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واخنده

لغت‌نامه دهخدا

واخنده . [ خ َ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی از واخیدن . پنبه زن . حلاج . نداف . نفاش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ