ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واخانیدن

لغت‌نامه دهخدا

واخانیدن . [ دَ ] (مص ) متعدی واخیدن . (شعوری ). رجوع به واخیدن شود. برچیدن فرمودن و واخیدن کنانیدن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ