ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابش

لغت‌نامه دهخدا

وابش . [ ب ِ ] (اِخ ) ابن دهمة قبیله ای است از همدان . (منتهی الارب ). مؤلف تاج العروس آرد: وابش بن دهمة فی همدان ، و هم بنووابش بن دهمةبن سالم بن ربیعةبن مالک بن صعب بن دومان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ