ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابش

لغت‌نامه دهخدا

وابش . [ ب ِ ] (اِخ ) یاقوت آرد: ابوالفتح گوید: وادی و کوهی است بین وادی القری و شام . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ