ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیاهوی

لغت‌نامه دهخدا

هیاهوی . [ هََ یا ] (اِ مرکب ) هیاهو. رجوع به هیاهو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ