ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هپروتی

لغت‌نامه دهخدا

هپروتی . [ هََ پ َ ] (ص نسبی ) منسوب به هپروت ، که کلمه ای است ساختگی . رجوع به هپروت شود.
- خیالات هپروتی ؛به معنی واهی و غیر معقول که هیچ نوع مخرج عقلانی ندارند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ