ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هونگ

لغت‌نامه دهخدا

هونگ . [ هََ وَ ] (اِ) در تداول عامه ، هاون . رجوع به هاون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ