ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوشنگ دژ سلطان آباد

لغت‌نامه دهخدا

هوشنگ دژ سلطان آباد. [ ش َ دِ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین خواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه . دارای 119 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ