ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوسک

لغت‌نامه دهخدا

هوسک . [ هََ وَ س َ ](اِ مصغر) رجاء. رجی . میل کاذب . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ