ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه چان

لغت‌نامه دهخدا

همه چان . [ هَِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری . دارای 105 تن سکنه ، آب آن از چشمه و رودخانه ٔ نکا، محصول عمده اش غله ، برنج ، لبنیات ، عسل و ارزن و کار دستی زنان بافتن شال و کرباس است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ