ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه جا

لغت‌نامه دهخدا

همه جا. [ هََ م ِ ] (اِخ ) دهی است از توابع شهرستان کرج . دارای 293 تن سکنه ، آب آن از چشمه سار و محصول عمده اش غله ، لبنیات و عسل است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ