ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همهامة

لغت‌نامه دهخدا

همهامة. [ هََ م َ ] (ع اِ) گله ٔ بزرگ از شتران . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). همهومة. رجوع به همهومة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ