ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلیمو

لغت‌نامه دهخدا

هلیمو. [ هََ ] (اِ) سلق جبلی . (مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ