ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلر

لغت‌نامه دهخدا

هلر. [ هَُ ل ُ] (اِخ ) دهی است از بخش جزیره ٔ قشم از شهرستان بندرعباس دارای 339 تن سکنه . آب آن از چاه و باران و محصول عمده اش خرماست . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ