ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت

لغت‌نامه دهخدا

هفت . [ هَُ] (اِ) هر دمی باشد از آب و شراب و شربت و دوغ و امثال آن که فروکشند، و به ترکی قرت گویند. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ