ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت

لغت‌نامه دهخدا

هفت . [ هَِ ] (اِ) اندک خشکی را گویند که بعد از تری به هم رسد. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ