ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت هفت

لغت‌نامه دهخدا

هفت هفت . [ هََ هََ / هَُ هَُ ] (اِ صوت ) صدای جرعه جرعه نوشیدن آب ، دم به دم نوشیدن . (یادداشت مؤلف ): ذلج ؛ هفت هفت نوشیدن آب را. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ