ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هشیرة

لغت‌نامه دهخدا

هشیرة. [ هَُ ش َ رَ ] (ع اِ مصغر) مصغر هشرة. (منتهی الارب ). گستاخی و فیرندگی اندک . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ