ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هشرة

لغت‌نامه دهخدا

هشرة. [ هََ ش ِ رَ ] (ع ص ) شجرة هشرة؛ درختی که برگش زود بیفتد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ