ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هشتاد

لغت‌نامه دهخدا

هشتاد. [ هََ ] (عدد، ص ، اِ) توصیفی عددی . هشت مرتبه ده . (ناظم الاطباء). ثمانین . نماینده ٔ آن در حساب جُمَّل حرف «ف » است . (یادداشت به خط مؤلف ) :
چو گودرز و هشتاد پور گزین
همه نامداران باآفرین .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ