ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هریاتوته

لغت‌نامه دهخدا

هریاتوته . [ ] (هندی ، اِ) به هندی نام توتیای هندی است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ