ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هرمز دوم

لغت‌نامه دهخدا

هرمزدوم . [ هَُ م ُ زِ دُوْ وُ ] (اِخ ) رجوع به هرمزبن نرسی ، هرمزد دوم و نیز رجوع به ساسانیان شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما