ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هرات رود

لغت‌نامه دهخدا

هرات رود. [ هََ ] (اِخ ) در حبیب السیر نام هری رود همه جا به همین صورت ضبط شده است . رجوع به هری رود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ