ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هراتی

لغت‌نامه دهخدا

هراتی . [ هََ ] (اِخ ) از شعرای قرن نهم ومعاصر مؤلف مجالس النفائس است . این مطلع از اوست :
فصل بهار و موسم گلها شکفتن است
ساقی بیار باده ، چه حاجت به گفتن است ؟
رجوع به مجالس النفائس ، ص 80 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ