ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هذوذ

لغت‌نامه دهخدا

هذوذ. [ هََ ] (ع ص ) برنده . (منتهی الارب ). القطاع و یقال : شفرة هذوذ؛ ای قاطعة. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ