ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیر

لغت‌نامه دهخدا

هجیر. [ هَِ ج ْ جی ] (ع اِ) خوی و عادت . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || حال . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ