ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیر

لغت‌نامه دهخدا

هجیر. [ ] (اِخ ) وزیر جغتای مغول پسر چنگیزخان . رجوع به جهانگشای جوینی ج 1 ص 227 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ