ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیرکلا

لغت‌نامه دهخدا

هجیرکلا. [ هََ ک َ ] (اِخ ) یکی از دهات مازندران در حدود بارفروش و فرح آباد. (ازمازندران و استرآباد رابینو، ترجمه ٔ فارسی ص 160).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ