ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیرة

لغت‌نامه دهخدا

هجیرة. [ هََ رَ ] (اِخ ) آبی است مر بنی عجل را میان کوفه و بصره . (معجم البلدان ). هجیر. رجوع به هجیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ