ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیرة

لغت‌نامه دهخدا

هجیرة. [ هَُ ج َ رَ ] (ع اِ مصغر) مصغر هَجرَة است . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به هجرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ