ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجیرة

لغت‌نامه دهخدا

هجیرة. [ هََ رَ ] (ع اِ) نیمروز نزدیک زوال مع ظهر یا از وقت زوال آفتاب تا عصر. || گرمای نیمروز. (منتهی الارب ). || سختی گرما. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). هجیر. رجوع به هجیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ