ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجر

لغت‌نامه دهخدا

هجر. [ هَُ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ هجیر. رجوع به هجیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ