ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجر

لغت‌نامه دهخدا

هجر. [ هَِ ج ِرر ] (ع اِ) خوی و عادت و شأن . (ناظم الاطباء). هِجّیر. هِجریّاء. هَجّیری ̍. اِهجیری ̍. اُهجورَة. اِهجیراء.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ