ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هبز

لغت‌نامه دهخدا

هبز. [ هََ ] (ع اِ) لغتی است در هبر و به معنی آن یعنی زمین پست هموار که اطرافش بلند باشد. ج ، هُبوز. (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ