ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هبز

لغت‌نامه دهخدا

هبز. [ هََ ] (ع مص ) مردن . || ناگاه مردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (تاج العروس ). || جهیدن . جستن . ابز. (ناظم الاطباء) (معجم متن اللغة) (تاج العروس ). || گوشت گرفتن شتر . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || بریدن پاره ای بزرگ از گوشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ