ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هبزتان

لغت‌نامه دهخدا

هبزتان . [ هََ ب َ زَ ] (اِخ ) از قراء دهستان . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ